Mijn motto is: Mensen in beweging krijgen. Extern kan dit zichtbaar zijn in ander gedrag of keuzes, intern betekent dit vaak (terug) naar de kern: wie ben ik, wat wil ik.

 

Werkgever

U wilt een medewerker in beweging krijgen. Interne of externe verplaatsing of verandering van gedrag.
 

Werknemer

Je stagneert in je huidige situatie of denkpatroon.

 

Werkwijze

Kort en intensief. Doelgericht, met aandacht voor de mens.
 

Bedrijf
 
Uitgelicht project:

 
Reorganisatie overheidsinstelling
  
In dit project was ik betrokken bij de reorganisatie van een grote overheidsinstelling. Als voorzitter van een plaatsingsadvies commissie heb ik veel mensen gesproken en meegedacht over geschiktheid voor bepaalde functies. De organisatie was tevreden over het verloop en men kon uit de voeten met de adviezen die wij gaven.