Werkwijze

Kort en intensief. Doelgericht, met aandacht voor de mens.

Ik houd van korte, intensieve trajecten. Voor we van start gaan met welk traject dan ook hebben we een vrijblijvend intakegesprek waarin de aard en achtergrond van de vraag centraal staan. Vervolgens stuur ik een beknopt voorstel, met daarin de doelstelling, tijdsinvestering en kosten. Rapportage of terugkoppeling naar de werkgever is altijd na toestemming van de client en is gericht op die punten waar de werkgever daadwerkelijk mee verder kan. Graag werk ik mee aan verdere uitwerking van de adviezen.

Begeleiding

Na een intake maak ik een voorstel met daarin het doel van de gesprekken, hoeveel gesprekken waarschijnlijk nodig zijn en het beoogde resultaat. Meestal gaat het om 3 tot 8 sessies van 2 uur.

Assessment

Tijdens de intake stellen we vast wat het doel is van het onderzoek, welke competenties centraal staan.

Training

Dit is steeds maatwerk. Afhankelijk van de grootte van de groep, onderwerp en diepgang hiervan maak ik een voorstel op maat. Steeds is er vooraf en achteraf contact met de opdrachtgever voor afstemming en evaluatie.

Organisatieadvies

Ook dit is maatwerk. Onderwerpen kunnen zijn: stress en verzuim, (interculturele) communicatie, optimale inzet van personeel, interim vervanging.